کابل برق استاندارد

0 ریال

اتصال منبع تغذیه کامپیوتر (پاور) به برقارت دار3corex1mm²انتقال جریان مطمئنانعطاف پذیری و دوام بالاجریان عبوری 16 آمپرولتاژ 250 ولت
  • 3 متری
  • 5 متری
  • 1/8