ماشین حساب Casio DR-120 TM Calculator

0 ریال

OCM10020

دستگاهی که در این قسمت مشاهده می‌کنید ماشین‌حسابی مجهز به پرینتر است که نتایج محاسبات را محاسبه کرده و می‌توانید هر مرحله از محاسبات را ضمیمه‌ی اسناد مربوطه کنید.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه