دستگاه حضور غیاب ZTKeco WL50

0 ریال

OTA10004

دستگاه حضور و غیاب یا سامانه حضور و غیاب عبارت است از سیستمی که به شرکت های مختلف امکان مدیریت زمانبندی و بهره وری نیروهای انسانی خود را می دهد.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه