دستگاه حضور غیاب Faraafzar Af 490w

0 ریال

OTA10007

Fara Af 490w یکی از پرفروش ترین و حساس ترین در ثبت تردد دستگاه های شرکت فراافزار میباشد.ثبت تردد در این دستگاه از چهار طریق صورت میگیرد تشخیص چهره اثر انگشت کارت مغناطیسی بدون تماس و عدد رمز.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه