ساعت فراخوان گارسون Oscar WD1

0 ریال

RCP10003

یکی از نیازهای مشتریان در رستوران های بزرگ استفاده از فراخوان گارسون برای ثبت سفارش است. سیستم فراخوان گارسون به همین منظور طراحی شده و شامل ساعت مچبند گارسون به همراه پیجر رومیزی است.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه