صندوق فروشگاهی Posbank Anyshop Prime

0 ریال

RPS10004

صندوق فروشگاهی POSBank anyshop prime به روزترین صندوق فروشگاهی های بازار است که از تکنولوژی حرارتی برخوردار می باشد. این صندوق فروشگاهی پوزبانک قدرتمند و متفاوت با سایرصندوق فروشگاهی هاست. 

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه