تگ خوان NordicID Merlin

0 ریال

SHR10004

زمانی که یک موبایل کامپیوتر حرفه ای و چند منظوره نیازمند است تگ خوان Merlin کارآمد ترین راهکار را ارائه می دهد. صفحه کلید فیزیکی این موبایل کامپیوتر استفاده از قرائتگر را در زمان کار با دستکش ممکن می سازد. 

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه