تگ خوان AUTOID6-U8S

0 ریال

SHR10006

تگ خوان AUTOID6-U8S دارای آنتن های جهت دار بوده و قادر به شناسایی تگ ها از فواصل دور (10 متر) می باشد. 
این اسکنر می تواند در خطوط تولید و یا مدیریت انبار مورد استفاده قرار بگیرد. 

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه