تگ خوان AUTOID6-U8

0 ریال بدون مالیات.

SHR10007

تگ خوان AUTOID6-U8 دارای آنتن چند جهته بوده که این اسکنر را قادر به قرائت 200 تگ UHF از فاصله ی سه متری به صورت همزمان و یک تگ از فاصله ی 8 می نماید.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه