آنتن (RFID) آر اف آی دی Impinj Threshold

0 ریال

SSA10003

آنتن Threshold دارای پرتو عریض می باشد که منجر به همپوشانی حداکثری ناحیه ی قرائت می گردد.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه