قرائتگر ثابت آر اف آی دی Speedway R220

0 ریال

SSR10002

قرائتگر Speedway یک عملکرد با کیفیت و قابل اطمینان را برای سیستم های مبتنی بر RFID ارائه می دهد. قرائتگرهای Speedway در دو مدل R220 با دو پورت و R420 با چهار پورت ارائه داده شده است. 

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه